Concertino

Concertino  - ansámbl  sólistů


    Concertino ansámbl sólistů je instrumentální soubor mladých hudebníků různých národností, z nichž všichni jsou  absolventy různých významných evropských hudebních škol.

  Těžištěm  repertoáru tohoto souboru je hudební literatura období vrcholného baroka a klasicismu. Hudebníci Concertina hrají výhradně na moderní nástroje, avšak jejich cílem je znovu oživení dobové interpretační praxe.

    Soubor vznikl v roce 1995 a od té doby se díky své stylově čisté a detailně precizní interpretaci setkal s četnými ohlasy kritiky u nás i v zahraničí.

    Concertino debutovalo 6. listopadu 1995 při slavnostním otevření „Budovy lidských práv“ ve francouzském Štrasburku za přítomnosti prezidenta České republiky Václava Havla. Za velmi přínosnou byla považována umělecká spolupráce Concertina s Hudební akademií Mannheim  v prosinci 1996.

    Za dobu svého dosavadního působení účinkoval tento soubor na mnohých domácích i zahraničních hudebních festivalech. S mimořádným ohlasem se setkalo vystoupení na IX. Mezinárodním festivalu hudby a tance v Ubedě v roce 1997.

    V roce 2003 vydalo CD „ Bach : Houslové koncerty“ se sólistou Romanem Fedchukem.

    Repertoárově je soubor zaměřen na komorní díla klasických a romantických skladatelů různých evropských hudebních škol jako například Dvořák, Brahms, Schumann, Schubert, Čajkovský,  Bortňanský, aj.